Sales office: +382 (67) 00 22 33 od 08:00 do 16:00
Crn Naruči poziv

Kontaktirajte nas!

Andrijana Popovic: andrijana.popovic@sohocity.bar,
+382 (67) 075 222
Nevenka Dabović: nevenka.dabovic@sohocity.bar,
+382 (67) 057 010
Valentina Tujkovic: valentina.tujkovic@sohocity.bar,
+382 (67) 002 233

Serbia

Goran Labovic: goran.labovic@sohocity.bar

+381613055812

Imate još pitanja?
Pišite nam!

Pozvaćemo Vas
Pišite nam!


Pozvaćemo Vas
Naruči poziv